ความหิวเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง

การคงระดับน้ำตาลในเลือดจะช่วยให้อิ่มนานขึ้น ซึ่งทำได้โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำ และหาตัวช่วยลดค่า GI ของคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน ในคนที่รับประทานอาหารที่มีค่า GI สูง ได้แก่พวกข้าวและขนมปังขัดสีและอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมจะมีการย่อย และดูดซึมอาหารเร็วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและลดลงเร็ว ( รูปที่ 1 ) ส่งผลให้หิวเร็วขึ้น ( รูปที่ 2 )

ลดค่า GI (Glycemic index) ของคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน

Apple cider ช่วยลดค่า GI (Glycemic index) จากอาหารมื้อหลักโดย ช่วยลดค่า GI ของคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานเข้าไป ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงและคงระดับน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้อิ่มนานขึ้นโดยพบว่ากลุ่มคนที่รับประทานอาหารที่มีค่า GI สูง เมื่อรับประทาน Apple cider vinegar ในมื้ออาหารจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ ( รูปที่ 1 ) และพบว่าในกลุ่มที่รับประทานขนมปังขัดขาวพร้อม Apple cider vinegar  สามารถลดค่า GI ได้ 11-35%  ด้วยการยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์อะไมเลสในการย่อยคาร์โบโฮเดรตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันอีกด้วย

ทำให้อิ่มนานขึ้น

ยืดระยะวลาการอิ่มออกไป เทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้รับประทาน Apple cider vingar จะเริ่มกลับมาหิวใหม่ที่ 90 นาที หลังการรับประทานอาหาร ( รูปที่ 2 ) ซึ่งอาจอธิบายได้ด้วยการที่อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารนานขึ้น (เพิ่ม GER : Gastric Emptying Rate) ทำให้การย่อยเกิดช้าลง การเพิ่มขึ้นของระดับกลูโคสในร่างกายจึงเพิ่มขึ้นทีละน้อยค่า GI จึงลดลงและสอดคล้องกับระดับความหิวที่ลดลง อีกทั้งยังคงคุณสมบัติ ฟิต เฟิร์ม กระชับของ Lyophilysed Collagen Hydrolysate ที่ทำงานร่วมกับ growth hormone ในการเผาผลาญไขมันและนำพลังงานที่ได้ไปใช้ในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อป้องกันการสลายกล้ามเนื้อทำให้รูปร่างฟิต เฟิร์ม กระชับ ไม่หย่อนคล้อย

( รูปที่ 1 ) แสดงระดับของกลูโคสในเลือดที่ลดลงในกลุ่มที่รับประทาน Apple cider vinegar ในมื้ออาหารร่วมกับอาหารที่มีค่า GI สูง เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน Apple cider vinegar

( รูปที่ 2 ) แสดงระดับความอิ่มที่ลดลงและเริ่มหิวที่ 90 นาที* ในกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน Apple cider vinegar ( คะแนนความอิ่มลดลง <0 )