ส่วนประกอบสำคัญ

• แคลเซียม แอสคอร์เบต 500 มก.
เทียบเท่ากับ
• วิตามิน ซี (กรดแอสคอร์บิก) 413 มก.
• แคลเซียม 47 มก.

วิธีใช้งาน

• 1 – 2 เม็ดต่อวัน หรือตามแพทย์สั่ง

คำเตือน

• เก็บในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา

บรรจุภายในกล่อง

• เนเจอร์ส วัน เอสเทอร์ ซี 75 เม็ด