Our Clients

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

How long does it takes to we get back to you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add anything here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

(insert contact form here)

LAtest NEws

ภาวะดื้ออินซูลินกับไขมันในช่องท้อง

อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและขนม ของหวานที่ส่วนผสมของน้ำตาลเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการทำงานของอินซูลิน หรือฮอร์โมนที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนความอ้วน  ซึ่งเป็นปัจจัยในการสะสมไขมัน  หากอินซูลินถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาบ่อยเพื่อเผาผลาญน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปจะส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของอินซูลินลดลง ร่างกายตอบสนองการทำงานของอินซูลินได้น้อยลงเกิดเป็นภาวะดื้ออินซูลิน    ซึ่งนี้จะทำให้ร่างกายเริ่มต้านหรือดื้อต่ออินซููลิน และส่งผลให้อ้วนขึ้นหรือมีพุง (ไขมันในช่องท้อง) ในกลุ่มคนที่สุขภาพดี และค่า BMI ปกติ ไขมันในช่องท้องนี้เป็นวายร้ายที่ส่งผลต่อสุขภาพกับคนกลุ่มนี้มากที่สุด