Featured Products

[ux_products slider_nav_style=”circle”]

Browse

[ux_product_categories style=”overlay” columns=”5″ image_height=”113%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” text_pos=”middle”]

Latest News

ภาวะดื้ออินซูลินกับไขมันในช่องท้อง

อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและขนม ของหวานที่ส่วนผสมของน้ำตาลเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการทำงานของอินซูลิน หรือฮอร์โมนที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนความอ้วน  ซึ่งเป็นปัจจัยในการสะสมไขมัน  หากอินซูลินถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาบ่อยเพื่อเผาผลาญน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปจะส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของอินซูลินลดลง ร่างกายตอบสนองการทำงานของอินซูลินได้น้อยลงเกิดเป็นภาวะดื้ออินซูลิน    ซึ่งนี้จะทำให้ร่างกายเริ่มต้านหรือดื้อต่ออินซููลิน และส่งผลให้อ้วนขึ้นหรือมีพุง (ไขมันในช่องท้อง) ในกลุ่มคนที่สุขภาพดี และค่า BMI ปกติ ไขมันในช่องท้องนี้เป็นวายร้ายที่ส่งผลต่อสุขภาพกับคนกลุ่มนี้มากที่สุด

Instagram did not return a 200.